KapervanderWorm

 

131 Warme Centen
Back
Opdrachtgever: Opdrachtomschrijving: In samenwerking met: Gemeente Beverwijk, 2013
131 Warme Centen Project
Een materiële en/of immateriële kunsttoepassing dat bij zal dragen aan het bevorderen en verstevigen van het contact tussen inwoners en het bestuur van Beverwijk.
Inwoners van Beverwijk, Basisschool De Vrijheit, Het Kennemer College, Raad en Bestuur van Beverwijk. Om de ingebruikname van het nieuwe stadhuis te vieren wilde de gemeente Beverwijk haar inwoners verrijken met een cadeau in de vorm van een kunst-werk. Maar wie betaalde dat cadeau?! Dat waren de inwoners van Beverwijk zelf. Via de algemene belastingen. Omgerekend € 1,31 per hoofd van de bevolking.
Doel van het 131 Warme Centen Project: Gesprek bij de inwoners van Beverwijk op gang brengen over wat men Van Waarde vindt. Voor zichzelf, voor elkaar en voor hun stad. Het eerste onderdeel van het kunstproject bestond uit een campagne waarin de inwoners van Beverwijk kenbaar werd gemaakt dat uit naam van hen, via de algemene belasting- heffing gefinancierd, € 1,31 besteed zou gaan worden aan het kunstproject. Videoviral, flyers, posters en radio-interview. Inwoners die het, om welke rede dan ook, niet eens waren met deze bijdrage hebben de gelegenheid gekregen om ‘hun’ aandeel op te komen halen. Aan de speciaal voor deze gelegenheid ingerichte balie in het gemeentehuis hebben we de inwoners die 'hun' € 1,31 kwamen terughalen, een voor een te woord gestaan. Een groot deel van de gesprekken die ontstonden zijn terug te brengen tot dat men zich niet gehoord voelt. Verontwaardiging verdampt zichtbaar als er een luisterend oor is.
NOS Journaal, POW tv, Hart van Nederland, Radio 1 Journaal, De Telegraaf, De Volks-krant, Noord Hollands Dagblad hebben met hun uitzendingen en artikelen bijgedragen dat het 131 Warme Centen Project voor korte tijd in de landelijke belangstelling kwam te staan. Nadat we 971 inwoners 'hun' Honderdeenendertig Warme Centen hadden overhandigd, is het resterende projectgeld in de kleinst mogelijke munteenheid € 00,01 in de publiekshal tentoongesteld. 4m x 13m x 0,6m Staal met een beetje koper.
Valt op allerlei niveau's nog veel over te vertellen. Deze verzameling, uit allerlei landen binnen Europa afkomstige, centen lag op schilderscanvas uitgestald. 4 Meter x 13 meter x 60 cm hoog. 14.000 Kg Staal met een beetje koper en ontelbare verhalen dat 24 uur bewaakt werd. Tegelijkertijd met het tonen van het overgebleven werkbudget in de publiekshal was in de raadzaal van het nieuwe stadhuis een tweede verzameling te bewonderen: 1200kg Aardappelen. Kwam geen bewaking aan te pas. Waarde is tijd en plaats gebonden. De aardappel zijn via de voedselbank uitgedeeld aan diegenen die moeilijk rond kunnen komen.
In het tweede deel van het 131 Warme Centen project hebben we samenwerking gezocht. Suggesties-, en inspiratievormen aangedragen om naast de “Doe-Maar- Gewoon-kwaliteit" van Beverwijk, het belang van reflecteren op Dromen, Wensen, Ideeën en Idealen, actueel te maken. Theatervoorstelling voor inwoners.
Workshop voor Raad & Bestuur.
Twee workshops met alle onderwijzers van Basisschool De Vrijheit. Vijf tentoonstellingen in de publiekshal.
Twee lessenreeksen voor basisschool De Vrijheit en voor eindexamen leerlingen van Het Kennemer College geschreven en gegeven. Ook de reeds in Beverwijk aktieve kunstinitiatieven uitgenodigd om opnieuw na te gaan waar zij voor willen staan, wat ze nog allemaal zouden willen doen en tot hun beschikking zouden willen hebben. Hen uitgenodigd hun bevindingen visueel kenbaar te maken in de publiekhal van het stadhuis. Brieven geschreven, vergaderingen bijgewoond, contact proberen te leggen, suggesties aangedragen. Tijdens de jaarlijks terugkerende dichterswedstrijd hebben elf dichters hun 131 Warme Centen gedicht kritisch en vol verve voorgedragen aan het hen vertrouwde publiek.
Ter herinnering aan het 131 Warme Centen project en, opnieuw, als uitnodiging om werk te maken van Droom, Wens en Verlangens, is in de publiekshal van het stadhuis een kunstwerk met de titel, De Onderstroom, geïnstalleerd. Boven de hoofden van de wachtende bezoekers van het gemeentehuis hurkt op een bronzen sokkeltje De Kantelaar, een mensfiguurtje die met zijn uitgesterkte handen denkbeeldig de in de ruimte aanwezige gedachten van de aanwezigen schept. Door de bemiddeling van De Kantelaar stollen de gedachten van de bezoekers tijdelijk tot rudimentaire vormen die langs de muren hun weg naar de balies en de raadzaal vinden om daar het gesprek tussen inwoner en baliemedewerker en het politieke debat in de raadzaal te beïnvloeden. Van het plaasten van losse rudmentaire vormen op de publieks balies werd op verzoek van de opdrachgever uit veiligheids overweging afgezien. De in de raadzaal rondzwervende naar de gedachten van de bezoekers van het stadhuis verwijzende rudimentaire vormen die het politieke debat en besluitvorming ten positieve zouden hebben kunnen beinvloeden namen te veel ruimte op de tafels inbeslag. Een aantal zijn verhuisd naar de B&W kamer en zullen daar goed tot hun recht komen. De resterende keramische vormen een nieuwe bestemming gekregen als relatiegeschenk. Facebook 131Warme Centen

Beck